ROLES

Jakub Ra
casting & art director, head of nonmodel agency
@_jakubra_

Monina
PR & choreographer
@nevrlamonina

PXS
lecturer curator, head of trendsetting agency
@pxssagat

INFO

CZ: New Aliens je modelingová agentura, která je unikátní ve svém celistvém přístupu. Spojuje trendsetting, forecasting, umění a komunitu neobyčejných lidí, kteří se skrze své aktivity snaží kriticky uvažovat nad současnými systémy a nabízet společnosti různé alternativy. Agentura zastupuje nejenom nonmodels, ale také tanečníky nebo umělce v oblastech různých médií.

EN: New Aliens is the model agency, which is unique in its holistic approach. Agency combines trendsetting, forecasting, art and community of extraordinary people who, through their activities, are critical to existing systems and offering various alternatives. The agency represents not only nonmodels, but also dancers or artists in various media.

CONTACT

booking nonmodels:  info@newaliensagency.com
dance, show choreography:  monina@newaliensagency.com
artistic activity, info, press:  jakub@newaliensagency.com